thông tin sinh viên đăng ký

vui lòng tham khảo HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE trước khi đăng ký

SINH VIÊN CHÚ Ý:

1.Các trường hợp có size đồng phục ngoài bảng hướng dẫn, sinh viên gửi email đến Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ sinh viên để đăng ký. Email: thaontp@ut.edu.vn

2. Trường hợp tân sinh viên có nguyện vọng chuyển từ hệ chuẩn (đại trà) sang hệ đào tạo Chất lượng cao thì các bạn vui lòng đăng ký đồng phục ở hệ đào tạo Chất cao ngay từ đầu.

3. Đối với tân sinh viên mà có nguyện vọng chuyển từ hệ chuẩn sang hệ đào tạo chất lượng cao nhưng đã đăng ký đồng phục hệ chuẩn thì các bạn vui lòng gửi mail về email thaontp@ut.edu.vn với cú pháp “họ và tên, Số CCCD muốn đổi đồng phục từ hệ chuẩn sang hệ đào tạo Chất lượng cao.


    Nhập mã CAPTCHA: captcha